Stemmefordeling – Sådan ser det ud i Vocal Pleasure

Hvordan er stemmefordeling i Vocal Pleasure, og hvad siger vores medlemmer

Vocal Pleasure er et skønt blandet kor, med både herre- og kvindestemmer. Og i dag vil vi dykke lidt ned i spørgsmålet om stemmefordeling i Vocal Pleasure. Det er nemlig blevet tid til en ny måneds-quiz.

Så vil du være med til at gætte på, hvordan fordelingen er i koret i dag?

Månedsquiz – Oktober 2023

1 / 1

Hvordan er stemmefordelingen i Vocal Pleasure?

Your score is

0%

Du kan herunder også læse, hvad ni af vores kormedlemmerne mener, om balancen mellem de forskellige stemmegrupper.

Hvornår begyndte vores medlemmer, og hvad fik dem til at starte?

Først tager vi dog lige et lille tilbageblik på, hvordan og hvorfor vores medlemmer begyndte i Vocal Pleasure.

Ud af de adspurgte medlemmer er der en fin spredning på, hvornår de hver især startede i Vocal Pleasure. Det er med opstart tilbage i 1995 til opstart så sent som i 2020.

Men fælles for disse kormedlemmer er ønsket om, at blive en del af et nyt fællesskab. Og at kunne dele deres glæde og interesse for musik og sang var det, som fik dem til at begynde.

Nogle havde inden opstart været til én af vores koncerter, som viste at det rytmiske repertoire og fællesskab trak i dem.

En anden blev opfordret, af et eksisterende medlem, til at komme med i koret.

Disse tilbagemeldinger fra kormedlemmer viser, hvordan glæden til musik og sang samt fællesskabet har haft en stor betydning for deres beslutning.

Hvordan opleves dynamikken mellem stemmegrupperne i VP?

Når vi ser på, hvordan vores medlemmer oplever vores stemmefordeling i Vocal Pleasure, viser der sig et harmonisk billede.

Flere af vores medlemmer bemærker, at der er en positiv dynamik, selvom stemmefordelingen hælder til et flertal af sopraner og alter. De beskriver dynamikken, som “super fin” og “god,” hvilket viser en generel følelse af harmoni og samhørighed.

I sociale sammenhænge er der altid plads til et godt grin. Det understreger den afslappede og venlige atmosfære, der eksisterer mellem stemmegrupperne i Vocal Pleasure.

Og netop glæden ved fællesskabet og vores interne humor, er en vigtig del af koret.

Et medlem påpeger, at det er afgørende for et godt kormiljø, at der er en god dynamik mellem grupperne.

Der er også en fornemmelse af god “ping-pong” mellem de forskellige stemmegrupper, som også giver en god stemning i koret.

Så uanset hvilken stemme, er det glæden ved musikken og følelsen af fællesskab, der samler og giver gode oplevelser for vores kormedlemmer.

Er der forskelle i musiksmag eller sangstile blandt stemmegrupperne i koret?

Når det kommer til musiksmag og sangstile i Vocal Pleasure, er vores medlemmer enige om én ting. Musik bringer os sammen, uanset stemmegruppe.

Flertallet af vores medlemmer siger nemlig klart “Nej”, til at have bemærket nogen markante forskelle i musiksmag eller sangstile mellem de forskellige stemmegrupper i koret. Dette understreger det fællesskab, vi oplever gennem musikken, og hvordan den fælles glæde for sang, skaber en bro mellem grupperne.

Et medlem bemærker humoristisk, at alle stemmegrupper gerne vil have soloen, hvilket måske er det eneste “stridspunkt”. En anden nævner, at basser og tenorer til tider kan have en tendens til at synge mere “jysk” end sopranerne og alterne. Men begge dele er sagt med et smil, hvilket også viser lidt af den humor, som er i vores kormiljø.

Overordnet set viser disse besvarelser, at vores kærlighed til sang og fællesskabet er langt vigtigere end eventuelle forskelle.

Er der særlige sange eller arrangementer, hvor stemmefordeling spiller en rolle?

Når det kommer til sange og korarrangementer i Vocal Pleasure, spiller stemmefordeling en positiv rolle, der forbedrer den musikalske oplevelse.

Flere medlemmer deler, hvordan forskellige stemmegrupper får lov til at “shine” på forskellige tidspunkter i sangene. Dette skaber en følelse af lighed og samarbejde, hvor alle stemmegrupper får mulighed for at træde i karakter i forskellige sange.

Og det at have sange, hvor forskellige stemmegrupper har deres “øjeblik,” ses som et stort plus i vores repertoire. Det er nemlig med til at skabe en dynamisk balance og variation, som bidrager til den gode oplevelse i koret og ved koncerter.

Andre medlemmer har ikke nødvendigvis bemærket stemmefordelingens rolle i arrangementer, men de erkender, at hver stemmegruppe er vigtig for helheden. Om man synger sopran, alt, tenor eller bas, så har hver stemme en afgørende rolle, for at give den rigtige klang og stemning.

Hvad er medlemmernes mening om stemmefordeling i VP, og hvordan påvirker den kormedlemmerne?

Når vi spørger vores kormedlemmer om

  • deres personlige holdninger til vores stemmefordeling i Vocal Pleasure
  • hvordan det påvirker dem som kormedlemmer

Så er der en klar enighed om betydningen af mangfoldighed og balance.

Flere medlemmer udtrykker ønsket om, at have flere tenorer og basser i koret. Selvom de samtidig påpeger, at den nuværende stemmefordeling ikke påvirker dem negativt. Dette viser bare et ønske, om en god balance i koret.

Vigtigheden af at opretholde eller tiltrække flere tenorer og basser til koret, ses også som vigtigt. Og det fordi det netop er balancen mellem stemmegrupperne, som er med til at skabe en god harmoni.

Nogle medlemmer giver udtryk for, at tenorerne og basserne bidrager med en anden tilgang og god humor, hvilket er med til at give koret en alsidig dynamik.

Så samlet set, ser vores medlemmer stemmefordelingen som en vigtig faktor, der bidrager til den gode atmosfære. Mangfoldigheden af stemmer og perspektiver skaber en større musikalsk oplevelse. Og medlemmerne deler den fælles vision om, at fortsætte med at arbejde på at bevare og forstærke denne balance.

Sjove eller mindeværdige øjeblikke i koret relateret til de forskellige stemmegrupper.

Når det kommer til sjove og mindeværdige øjeblikke i Vocal Pleasure, er stemmefordeling også med til at skabe grin, glæde og gode minder.

Et medlem deler den humoristiske observation, at tenorerne og basserne i koret ikke altid er de bedste til at huske sopranernes og alternes navne. Det er igen en bemærkning, som afspejler det varme og familiære forhold, vi har i Vocal Pleasure.

Fra en korweekend nævnes en sjov episode, hvor basserne stod for en quiz. De sang deres bas-stemmer, mens resten af koret skulle gætte, hvilke sange der var tale om. Det viste sig hurtigt, at ingen kunne gætte hvilke sange – hvilket skabte grin rundt omkring ved bordene.

En sjov anekdote i tråd med ovenstående, var en påstand om, at alle i koret kunne synge basstemmen i ALLE sange. Det viste sig dog ikke at være helt sandt 🙂

Og generelt værdsætter medlemmerne den dynamik, der opstår i de sociale sammenhænge, når alle 4 stemmegrupper er til stede. Da dette skaber en større variation og en sjovere atmosfære.

Disse sjove og mindeværdige øjeblikke viser igen den glæde, samhørighed og unikke atmosfære, som de 4 stemmegrupper i Vocal Pleasure medfører.

En god balance i korets stemmefordeling, er en naturlig og vigtig del af vores kormiljø, og skaber uforglemmelige stunder.


Vil du være med til at sikre denne gode balance, så hjælp os med at få flere skønne tenorer og basser med i koret.

Og skulle du være gået glip af de sidste måneders quiz, kan du kigge med her:

Følg også med på vores Instagram profil eller Facebook side

Skriv en kommentar

Din e-mail vil ikke blive vist. Nødvendige felter er markeret med *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vores fremtidige koncerter

Scroll to Top