Efter 16 år på formandsposten valgte Anja Pajbjerg, ikke at genopstille til bestyrelsen, ved generalforsamlingen sidste torsdags. Så bestyrelsen skulle i proces med at finde en ny formand.

Beslutningen blev allerede meldt ud til koret i forrige sæson, så bestyrelsen kunne starte arbejdet med at finde nye kandidater til bestyrelsen.

Og ved generalforsamlingen i torsdags, fik vi valgt et nyt medlem ind i bestyrelsen.

Den nye bestyrelsen har tidligere i denne uge haft første møde, hvor bestyrelsen blev konstitueret.

Vi vil derfor gerne præsentere sammensætningen af den nye bestyrelse:

Formand: Maria Christiansen
Næstformand: Jane Vejrup
Kasserer: Jakob Søndergaard
Sekretær: Lars Wessel
Medlem (web/SoMe): Rikke Møller Merrild